Diagnostyka obrazowa USG

USG to powszechnie stosowana, bezbolesna, nieszkodliwa i bardzo dokładna metoda obrazowania wnętrza ciała. Wykonuje się je poprzez zastosowanie ultrasonografu, składającego się z monitora oraz odpowiednio dobranych sond.

Przesuwając sondę po badanym obszarze lekarz uzyskuje na monitorze urządzenia USG całościowy obraz narządu. Dzięki badaniu można precyzyjnie ocenić wielkość, kształt i ewentualne zmiany w badanych organach.

Jest to metoda, która odgrywa obecnie podstawową rolę w diagnostyce np. wad w budowie serca, zaburzeń kurczliwości i relaksacji mięśnia serca, przepływu krwi w dużych naczyniach krwionośnych, pracy zastawek, ostrych i przewlekłych schorzeń jamy brzusznej, układu moczowo-płciowego oraz w ocenie tkanek miękkich, szyi i stawów.

Podczas badania USG możliwe są precyzyjne pomiary narządów i określanie ich kształtu, wielkości, struktury i położenia narządów względem siebie.

Badania USG w Centrum Serca wykonywane jest nowoczesnym aparatem firmy General Electric – VIVID S6.

ECHOKARDOGRAFIA – badanie to jest podstawowym badaniem w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu wielu chorób serca: wad wrodzonych i nabytych, niewydolności serca, kardiomiopatii, nadciśnienia tętniczego (ocena powikłań), nadciśnienia płucnego, chorób aorty, choroby niedokrwiennej serca, w szczególności oceny powikłań pozawałowych, oraz w wielu innych schorzeniach.

Wskazaniem do badania jest także diagnostyka: szmerów serca, duszności, bólów w klatce piersiowej, omdleń, oraz monitorowanie serca w trakcie leczenia chemio – i radioterapią w celu uniknięcia lub wczesnego wykrycia powikłań.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie USG Serca u dorosłych pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Dr nmed. Ewa Sokoła – Wysoczańska

Ewa Sokoła-Wysoczańska – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed.Beata Jołda – Mydłowska

Beata Jołda-Mydłowska – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed. Edyta Staniszewska Marszałek

Edyta Staniszewska-Marszałek – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest nieodłącznym badaniem wykonywanym w  Centrum Serca podczas konsultacji kardiologicznej. Do badania nie jest potrzebne szczególne przygotowanie. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach lub na lewym boku. W trakcie badania lekarz przykłada głowicę ultrasonograficzną aparatu posmarowaną żelem w różne miejsca klatki piersiowej (okna akustyczne) tak, aby uzyskać obraz serca w wymaganych projekcjach. Obraz serca jest pokazywany na specjalnym monitorze oraz odpowiednio interpretowany przez lekarza.  Jest to badanie całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie USG Serca u dzieci pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Dr nmed. Elżbieta Kukawczyńskarejestracja telefoniczna

Dr nmed. Małgorzata Gromkowska

Małgorzata Gromkowska – ZnanyLekarz.pl

Lek. med. Łukasz Chodorowski

Łukasz Chodorowski – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

nie jest badaniem obowiązkowym w trakcie ciąży, tym niemniej bardzo wskazanym zwłaszcza pod koniec pierwszego trymestru. Ginekolog może zlecić jego wykonanie, jeżeli zachodzi podejrzenie wystąpienia u płodu wady serca lub arytmii. USG serca płodu pozwala na wykrycie wady serca u płodu, wady zastawek serca a także zaburzeń rytmu serca płodu.

Ryzyko pojawienia się wrodzonych wad serca u dziecka jest większe u płodów:

 • ze zmniejszoną przeziernością karkową
 • z obrzękiem uogólnionym
 • z nieprawidłowo rozwiniętym przewodem żylnym
 • z zespołami wad genetycznych
 • z nieprawidłowym kariotypem

 

Badanie może zostać zlecone jeśli u przyszłej mamy pojawiają się następujące sytuacje takie jak:

 • cukrzyca u matki
 • wcześniejsze urodzenie dziecka z wadą serca
 • infekcje, takie jak różyczka, zakażenie wirusem coxsackie czy parwowirusami
 • choroby tkanki łącznej u matki
 • picie alkoholu w ciąży
 • przyjmowanie niektórych leków
 • choroby autoimmunologiczne
 • wady serca w rodzinie

Podczas badania oceniane jest:

 • budowa serca płodu
 • tętno płodu
 • przepływ krwi przez serce płodu

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie USG Serca płodu  pod numerem telefonu 71 711 97 98 do naszego Specjalisty:

Dr nmed. Elżbieta Kukawczyńskarejestracja telefoniczna

Cena badania znajduje się w cenniku.

to nieinwazyjne badanie, które pozwala na ocenę struktur serca, szczególnie u osób podejrzeniem przecieków wewnątrzsercowych, z podejrzeniem kardiologicznej przyczyny zaburzeń niedokrwiennych mózgu, czy też u osób które przygotowują się do kardiowersji elektrycznej. Jest to najbardziej dokładna metoda badania niektórych struktur serca, ponieważ przełyk przylega bezpośrednio do serca i uzyskany obraz jest bardzo precyzyjny. Wykonywane jest za pomocą specjalnej sondy, która jest wprowadzana do przełyku.

Na to badanie wymagane jest przygotowanie:

 • Na minimum 6 godzin przed badaniem nie należy jeść ani pić
 • Wszystkie leki, jakie pacjent przyjmuje na stałe, należy przyjąć popijając jednym łykiem wody
 • Bezpośrednio przed badaniem należy wyjąć wszystkie ruchome protezy zębowe
 • Na badanie należy zgłosić się z aktualnym wynikiem badania USG przezklatkowego oraz posiadaną dokumentacją medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego)
 • Dodatkowo przed badaniem należy poinformować lekarza o wszelkich schorzeniach/dolegliwościach ze strony układu pokarmowego takich jak zgaga, kłopoty z przełykaniem, krztuszenie się, ulewanie, oraz o występowaniu uczuleń, zwłaszcza na leki znieczulające

Badanie w naszym centrum przeprowadza doświadczony echokardiografista w komfortowych warunkach w pokoju zabiegowym.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie Echo serca przezprzełykowe pod numerem telefonu 71 711 97 98 do naszego Specjalisty:

Lek. med. Bernadetta Pasickarejestracja telefoniczna

Cena badania znajduje się w cenniku.

w naszej placówce jest możliwość wykonania tego badania z asystą anestezjologa, który podaje pacjentowi krótkie dożylne znieczulenie ogólne. Do badania trzeba być na czczo. Lekarz wprowadza przez przełyk, na wysokości serca specjalny rodzaj sondy. Dzięki bliskości serca, można dokładniej zobrazować struktury serca.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie Echo serca przezprzełykowe pod numerem telefonu 71 711 97 98 do naszego Specjalisty:

Lek. med. Bernadetta Pasickarejestracja telefoniczna

Cena badania znajduje się w cenniku.

zwana Echokardiografią obciążeniową z dobutaminą. Podczas tego badania do obciążania serca wykorzystywany jest lek dobutamina. W trakcie całego badania monitorowane są: USG serca , EKG i ciśnienie tętnicze. Podczas monitoringu pacjent leży na plecach lub na boku; w miarę podawania dożylnego zwiększających się dawek dobutaminy, która zwiększa częstość i siłę uderzeń serca, jest wykonywane badanie echokardiograficzne, rejestrujące ewentualne zaburzenia kurczliwości odcinkowej lewej komory, pozwalające ocenić istnienie niedokrwienia mięśnia serca przy zwiększonym obciążeniu serca.

Wykonuje się je przede wszystkim u osób, u których nie można wykonać próby wysiłkowej z powodu niemożności wykonania wysiłku na bieżni lub rowerze, czy też z powodu występowania zaburzeń przewodnictwa śródsercowego objawiającego się występowaniem bloku lewej odnogi pęczka Hisa w EKG. Celem jest wykrycie choroby niedokrwiennej serca i ustalenie ewentualnych wskazań do pogłębienia diagnostyki, czyli wykonania koronarografii lub angio TK naczyń wieńcowych.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie USG stres – próba dobutaminowa  pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszego Specjalisty:

Lek. med. Bernadetta Pasicka – rejestracja telefoniczna

Dr nmed. Beata Jołda – Mydłowska
Beata Jołda-Mydłowska – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed. Ewa Sokoła – Wysoczańska
Ewa Sokoła-Wysoczańska – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest to badanie bezpieczne dla noworodka lub niemowlęcia. Pozwala ono uzyskać obraz ośrodkowego układu nerwowego w sposób szybki, bezbolesny i nieinwazyjny. Najczęściej wykonuje się je u wcześniaków i dzieci z bardzo niską wagą urodzeniową. Wskazaniem  do wykonania USG przezciemiączkowego mogą być też:

 • odchylenia w badaniu neurologicznym, takie jak obniżone napięcie mięśniowe
 • cukrzyca ciążowa u matki
 • nadciśnienie śródczaszkowe
 • wady wrodzone
 • przedwczesne odklejenie się łożyska
 • niska liczba punktów w skali Apgar po porodzie
 • nieprawidłowe pomiary antropometryczne
 • zakażenia wewnątrzmaciczne
 • niskie wskazanie hematokrytu we krwi ustalone przy morfologii
 • okołoporodowe zaburzenia oddychania
 • nieprawidłowości w badaniu neurologicznym
 • podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Badanie polega na przyłożeniu  głowicy, która emituje fale ultradźwiękowe do główki dziecka wysmarowanej specjalnym żelem.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie USG przezciemiączkowe  pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest badaniem w pełni bezpiecznym i bezbolesnym. Jest to ważne badanie w diagnostyce niedoczynności lub nadczynności gruczołu tarczycy.

Wskazaniem do wykonania tego badania u dziecka jest:

 • nieprawidłowy poziom TSH (badanie wykonywane z krwi)
 • powiększenie obwodu szyi
 • wyczuwalne zmiany w obrębie tarczycy

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Podczas badania oceniana jest wielkość tarczycy i nieprawidłowości z tym związane, jej budowa struktura jak i obecność zmian w obrębie miąższu tarczycy tj. guzki, torbiele, zwapnienia.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest bezbolesnym, bezpiecznym badaniem wykorzystującym ultradźwięki do obrazowania narządów wewnętrznych. Wskazaniami do przeprowadzenia USG jamy brzusznej są m.in.:

 • nawracające zaparcia lub kolki
 • schorzenia wątroby, pęcherzyka i dróg żółciowych, śledziony, nerek oraz pęcherza moczowego
 • bóle brzucha
 • wymioty
 • powiększenie obwodu brzucha
 • krew w moczu i stolcu
 • szybko spadek masy działa
 • biegunki
 • zaburzenia łaknienia
 • wyniki badań laboratoryjnych odbiegające od normy

Dzięki badaniu USG brzucha lekarz może wykryć nie tylko kłopoty układu pokarmowego, lecz także moczowego.

 

W celu omówienia przygotowania dziecka do badania prosimy o kontakt z recepcją.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest badaniem bezinwazyjnym, szybkim i umożliwia rozpoznanie wad rozwojowych oraz chorób jąder u dziecka. Podczas badania lekarz radiolog ocenia wielkość, budowę oraz strukturę jąder i najądrzy, a także ilość płynu w worku mosznowym. USG jąder pozwala wykryć takie zmiany, jak np. guzy czy żylaki powrózka nasiennego, torbiele, zmiany pourazowe.

Badanie USG jąder wykonuje się w przypadku:

 • niezstąpienia jąder do moszny
 • zmiany wyczuwalne przez dotyk
 • podejrzenie przepukliny
 • wodniaka jądra, jąder wędrujących
 • bólu moszny
 • opuchlizna
 • ocena skutków leczenia urologicznego
 • podejrzenia zmiany nowotworowej (wyczucie guza w samobadaniu przez starszych chłopców)

Zaniedbanie problemu może prowadzić do zaburzeń hormonalnych i niepłodności w wieku dorosłym.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

w warstwie tej zlokalizowane są naczynia krwionośne i limfatyczne, nerwy i elementy gruczołów łojowych i potowych. Ze względu na swoją budowę, tkanka podskórna może być obszarem, w którym lokalizują się różnorodne tłuszczaki, gruczolaki lub guzy. Jest to bezpieczne, bezbolesne oraz bezinwazyjne.

Wskazaniami do wykonania tego badania są m.in.:

 • urazy i dolegliwości bólowe
 • wyczuwalne powiększenie powierzchniowych węzłów chłonnych
 • obrzęki mięśni
 • guzy tkanki podskórnej i skóry
 • asymetria obwodu kończyn

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

wskazaniem do wykonania badania jest ból odczuwalny okolicy ślinianki, gardła, uszu, powiększanie węzłów chłonnych szyi, podejrzenie zmian w śliniankach czy powiększenie przewodów ślinowych.

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest badaniem bezpiecznym, bezbolesnym, nie wymaga przygotowania mającym na celu ocenę wielkości oraz budowy struktur węzłów chłonnych dziecka w określonym obrębie.

Najczęstszym powodem skierowania do wykonania USG węzłów chłonnych jest ich:

 • bolesność
 • powiększenie
 • zmiany skórne znajdującej się w ich okolicy

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 712 78 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

badanie to pokazuje struktury anatomiczne klatki piersiowej i śródpiersia. Ocenia strukturę płuc, tchawicę, przełyk, grasicę.

Badanie stosuje się:

 • po urazach klatki piersiowej
 • w diagnostyce zapalenia opłucnej
 • w diagnostyce śródbłoniaka opłucnej
 • w diagnostyce zapalenia płuc i innych schorzeń płuc, opłucnej, śródpiersia

przepony, guzów

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów:

Lek. med. Mateusz Patyk – rejestracja telefoniczna

Lek. med. Jurand Silicki

Jurand Silicki – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszych Specjalistów.

badanie Dopplerowskie jest metodą ultrasonograficzną wykorzystującą tzw. zjawisko Dopplera do oceny przepływu krwi w żyłach i tętnicach. Badanie polega na obserwowaniu długości fali ultradźwiękowej odbijającej się od naczyń krwionośnych. Celem badania jest ocena obecności i stopnia zwężenia lub niedrożności tętnic szyjnych i kręgowych, a także ocenia wielkości i morfologii blaszek miażdżycowych oraz kompleksu błony wewnętrznej i środkowej. Istotne zwężenia (najczęściej o etiologii miażdżycowej) wiążą się z dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. Ich wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie leczenia (zabiegowego i/lub farmakologicznego), które ma na celu uniknięcie udaru – choroby o dużej śmiertelności lub powodującej trwałe kalectwo.

Badanie powinni wykonać pacjenci po przebytym udarze mózgu przemijającym ataku niedokrwiennym (TIA) i ze zmianami naczyniopochodnymi w tomografii komputerowej głowy powinien mieć wykonane badanie dopplerowskie tętnic dogłowowych, aby ustalić etiologię i zmniejszyć prawdopodobieństwo kolejnych incydentów.

Do pozostałych wskazań należą objawy neurologiczne sugerujące:

 • niedokrwienie mózgu
 • szmer nad tętnicami szyjnymi
 • obciążenie rodzinne udarem mózgu i zawałem serca
 • miażdżyca innych obszarów naczyniowych (tętnic wieńcowych, nerkowych, trzewnych, tętnic kończyn)
 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzony profil lipidowy
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi, bóle głowy
 • ocena po zabiegach udrażniania tętnic szyjnych, urazy szyi, podejrzenie tętniaka, zapalenia czy rozwarstwienia tętnic szyjnych

 

Jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne. Wykonuje się je w pozycji leżącej, przykładając do szyi specjalną głowicę. Dzięki użyciu zjawiska Dopplera możliwe jest uwidocznienie oraz określenie szybkości przepływu krwi. Na tej podstawie można oszacować czy i w jakim stopniu światło tętnicy jest zwężone. Badanie wykonuje się u pacjenta leżącego na plecach zwykle z odchyloną ku tyłowi głową co pozwala na łatwy dostęp badającego do tętnic szyjnych i kręgowych. Do wykonania USG stosuje się głowice linearne niewielkich rozmiarów pokryte żelem. Głowicę przykłada się po obu stronach szyi w rzucie przebiegających tętnic.

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo, powinien jedynie zdjąć łańcuszki i naszyjniki i ubrać się tak, aby zapewnić łatwy dostęp do szyi.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98  lub przez portal Znany Lekarz do naszego Specjalisty

Dr nmed. Wojciech Sekula

Wojciech Sekula – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

celem badania jest wykrycie zmian patologicznych takich jak zwężenie lub poszerzenie w obrębie aorty brzusznej. Badanie jest bezbolesne i może być powtarzane bez narażania pacjenta na szkodliwe czynniki.

Wskazaniem do wykonania USG Doppler aorty brzusznej i naczyń trzewnych są:

 • nietypowe bóle pleców lub kręgosłupa, u pacjentów, u których
  wykluczono zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • wykryty tętniak
 • rodzinne obciążenie tętniakiem aorty
 • zmiany miażdżycowe
 • wiek powyżej 65 roku życia nawet bez występowania objawów

Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej, wymaga od pacjenta rozebrania się od pasa w górę. Za pomocą głowicy ultrasonografu lekarz sprawdza i ocenia stan naczyń krwionośnych i tętnic; ocenie podlegają: szerokość aorty, wielkość tętniaka, a także blaszki miażdżycowe. Badany jest jednocześnie przepływ krwi w naczyniach.

W celu omówienia przygotowania do badania prosimy o kontakt z recepcją.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszego Specjalisty

Dr nmed. Wojciech Sekula

Wojciech Sekula – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest badaniem mającym na celu ocenę  morfologiczną oraz przepływów w tętnicach kończyn dolnych. Badanie to, wykorzystujące ultradźwięki, jest powszechnie stosowanym narzędziem w diagnostyce chorób naczyń. Podczas badania jest oceniana prędkość oraz kierunek przepływu krwi w naczyniach. Fale ultradźwiękowe, padające na krwinki płynące w naczyniach krwionośnych, zmieniają swoją częstotliwość proporcjonalnie do prędkości przepływu krwi.

Badanie to umożliwia również ocenę:

 • tętniaków
 • zwężeń
 • niedrożności
 • przetok tętniczo-żylnych

Wskazania do badania USG dopplerowskiego tętnic kończyn:

 • miażdżyca w obrębie kończyn górnych lub dolnych
 • stan po urazie naczyń
 • ból kończyn
 • drętwienie, parestezje, marznięcie kończyn,
 • złe gojenie się ran na kończynach
 • kontrola po zabiegu rekonstrukcji naczyń lub wszczepieniu graftu

Lekarz wykonuje badanie za pomocą małej głowicy liniowej. Głowica przykładana jest do ciała pacjenta emitując ultradźwięki i rejestrując echo fal odbitych od tkanek i narządów. Komputer przekształca zarejestrowany sygnał na obraz graficzny, który jest na bieżąco analizowany przez badającego.

Badanie przebiega w pozycji  leżącej, w przypadku kończyn dolnych – na odcinku od pachwin do kostek, zaleca się pacjentowi przyjęcie pozycji leżącej na brzuchu lub na plechach w miarę badania różnych obszarów; w uzasadnionych przypadkach pozycji stojącej. Lekarz przykłada głowicę w miejscach przebiegu badanych naczyń.  Badanie jest nieinwazyjne, niebolesne i nieszkodliwe. Pacjent nie powinien czuć żadnego dyskomfortu w czasie jego trakcie.

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie do badania.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany Lekarz do naszego Specjalisty

Dr nmed. Wojciech Sekula

Wojciech Sekula – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.

jest to badanie służące ocenie przepływu krwi w żyłach oraz ocenie wyglądu żył kończyn dolnych zarówno powierzchniowych, jak i głębokich. Jest to badanie wskazane  m.in. u osób z podejrzeniem przewlekłej niewydolności żylnej.

Podczas badania lekarz ocenia stan żył, stan zastawek na podstawie długości fali ultrasonograficznej, odbijającej się do ścian żył i tętnic. Diagnozowane są też uszkodzenia w naczyniach krwionośnych, obecność skrzeplin w naczyniach, obecność refluksu w żyłach kończyn dolnych. Badanie to pozwala na dobór odpowiedniego leczenia.

 

Badanie w kończynach dolnych wykonuje się zazwyczaj w pozycji leżącej na odcinku od pachwin do kostek, w niektórych przypadkach pacjent przyjmuje pozycję stojącą. Jest to badanie całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. Nie ma przeciwskazań do badania dopplerowskiego, jest ono również bezpieczne dla kobiet w ciąży. Bezpośrednio po badaniu pacjent może otrzymać wyniki badania.

 

USG Doppler żył kończyn dolnych  może przebiegać w pozycja leżącej, siedzącej lub stojącej. Lekarz przykłada głowicę w miejscach przebiegu badanych naczyń. Niekiedy pacjent jest proszony o wykonywanie głębokich wdechów oraz wstrzymanie oddychania. Badanie jest nieinwazyjne, niebolesne i nieszkodliwe. Pacjent nie powinien czuć żadnego dyskomfortu w czasie jego trwania. Lekarz wykonuje badanie za pomocą małej głowicy liniowej. Głowica przykładana jest do ciała pacjenta emitując ultradźwięki i rejestrując echo fal odbitych od tkanek i narządów. Komputer przekształca zarejestrowany sygnał na obraz graficzny, który jest na bieżąco analizowany przez badającego.

Wskazania do badania USG dopplerowskiego żył kończyn:

 • zakrzepica żył głębokich i zespoły pozakrzepowe
 • żylaki kończyn
 • obrzęki kończyn dolnych
 • ból kończyn
 • stwierdzone urazy naczyń krwionośnych
 • nieprawidłowej gojenie się ran na kończynach dolnych
 • stan po przebytej zatorowości płucnej,
 • objawy „ciężkich” nóg, uczucie drętwienia, zaburzenia czucia w obrębie kończyn
 • planowane zabiegi na żyłach oraz ocena ich efektów

Badanie nie jest wymaga specjalnego przygotowania.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub na przez portal Znany Lekarz do naszego Specjalisty

Dr nmed. Wojciech Sekula

Wojciech Sekula – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.