Holter EKG

Holter EKG –– co to za badanie?

jest to badanie podczas, którego monitoruje się pracę serca przez co najmniej 24 godziny, lub dłużej w różnych sytuacjach klinicznych i życiowych pacjenta, czy też w czasie normalnej aktywności życiowej pacjenta.

 

Kiedy warto wykonać Holter EKG?

Przeprowadzenie badania EKG metodą Holtera umożliwia zarejestrowanie różnych zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaburzenia ukrwienia serca), które mogą występować rzadko, albo w szczególnych sytuacjach, takich jak sen, wysiłek fizyczny, stres. Badanie to służy także ocenie prowadzonego leczenia farmakologicznego, jak też skuteczności wykonanych zabiegów ablacji a także kontroli funkcjonowania urządzeń wszczepialnych (stymulatorów, kardiowerterów).

Badanie może być wykonane przy użyciu rejestratora 12-kanałowego, który umożliwia pełny zapis EKG w ciągu 24 godzin, przez co zalecany jest, gdy konieczna jest ocena np. ukrwienia serca, albo przed planowanymi zabiegami ablacji.

Przygotowanie do badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i wskazaniach do wykonania badania pomagają w celowanej na problem interpretacji wyników.

Badanie nie wymaga żadnego specjalnego przygotowania ze strony pacjenta poza wygodnym, luźnym ubiorem, które umożliwi schowanie pod nim rejestratora. W dniu badania pacjent powinien przyjmować wszystkie leki zgodnie zaleceniami lekarskimi. Pacjenci proszeni są też, żeby przed badaniem nie natłuszczać skóry w obrębie przedniej części klatki piersiowej, bowiem przed rozpoczęciem rejestracji skóra musi być dokładnie przygotowana do naklejenia elektrod tzn.: odtłuszczona specjalnym preparatem, wygolona (w przypadku nadmiernego owłosienia), przetarta specjalną pastą abrazyjną.

 

Holter EKG – przebieg badania

Na przygotowanej skórze nakleja się samoprzylepne elektrody, które następnie łączy się odpowiednimi kablami (10 kabli) z rejestratorem EKG (aparat jest mały i lekki). Przyklejenie elektrod do klatki piersiowej dodatkowo wzmacnia się plastrami samoprzylepnymi, tak aby zapewnić pacjentowi możliwość swobodnego poruszania się, bez obawy o odklejenie elektrod lub rozłączenie kabli. Na zakończenie rejestrator z kablami umieszcza się w wygodnym dla pacjenta miejscu np. zawiesza na specjalnym pasku na szyi i chowa pod ubraniem, lub przypina do paska do spodni i uruchamia się rejestrację badania.

W czasie rejestracji pacjent powinien prowadzić swoją normalną aktywność; w razie wystąpienia objawów arytmii/ złego samopoczucia pacjent może przycisnąć odpowiedni przycisk alarmowy, co umożliwi dokładną analizę tego fragmentu zapisu

Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów EKG z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym terminie.

 

Uwaga:

w dniu badania nie wolno: kąpać się, myć, brać prysznica, pływać ani używać poduszek/koców elektrycznych. Nie wolno w jakikolwiek sposób manipulować przy rejestratorze – wyciągać baterii lub karty pamięci, ani też przecinać kabli łączących elektrody z aparatem.

 

Pozostałe informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

  • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem aparatu (np. odklejenie elektrod),
  • nieoczekiwane zdarzenia, do których doszło w czasie trakcie rejestracji (upadki, uderzenia, porażenia prądem, przemoknięcia),
  • inne odczuwane dolegliwości, które nie są związane z powodami dla których wykonuje się badanie (np. uczulenie na plastry).

 

Dodatkowe informacje

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym systemem holterowskim  firmy Aspel oraz Silicon.

Badanie jest nieinwazyjne, bezpieczne i może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży.

Możliwe jest wystąpienie podrażnienia skóry (świąd, zaczerwienie, obrzęk) wskutek mechanicznego działania koniecznego do odpowiedniego przygotowania (golenie, odtłuszczanie, abrazja) i/lub wskutek reakcji alergicznych (np. na środek odkażający, klej zastosowany w elektrodach/plastrach). U osób z niektórymi schorzeniami dermatologicznymi mogą pojawić się zmiany ropne. Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98.

Cena badania znajduje się w cenniku.