Konsultacja logopedyczna

Podczas konsultacji logopedycznych można skonsultować zaburzenia mowy i wady wymowy u pacjentów:

 

  • z dyslalią
  • z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
  • z zaburzeniami neurologicznymi (m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją)
  • z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Downa, Retta)
  • z zaburzeniami dyslektycznymi
  • z zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu)
  • objętych leczeniem ortodontycznym

Dodatkowo w Centrum Serca prowadzimy szkolenia dla obcokrajowców w zakresie polskiej wymowy.

Umów się na konsultacje.