Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna – co to za badanie?

Jest to  zabieg medyczny, którego celem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Kardiowersję stosuje się u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca – najczęstszym wskazaniem do wykonania kardiowersji jest migotanie przedsionków. Kardiowersję wykonuje się wyłącznie na zlecenie lekarza kardiologa, najczęściej po uprzednim wykonaniu ECHO serca przezprzełykowego. Wykonuje ją lekarz anestezjolog wraz kardiologiem, w asyście pielęgniarki.

 

Przebieg badania

Kardiowersję elektryczną wykonuje się w krótkotrwałym znieczuleniu.

Najpierw pielęgniarka lub lekarz zakłada wejście dożylne, przez które podaje się środki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe. W czasie kardiowersji elektrycznej pacjent śpi i nie czuje bólu. Jego parametry życiowe są ściśle monitorowane. Do wykonania kardiowersji elektrycznej stosuje się ten sam aparat, którego używa się do defibrylacji, ale zmienia się jego ustawienia (tryb synchronizacji). Wyładowanie elektryczne można uzyskać przykładając łyżki defibrylatora, które trzyma lekarz lub za pomocą elektrod przyklejanych na klatce piersiowej. Przed zabiegiem może być konieczne ogolenie klatki piersiowej.

Lekarz obserwuje rytm serca pacjenta (zapis EKG) na monitorze kardiowertera i w odpowiednim momencie dokonuje wyładowania elektrycznego. Trwa ono mniej niż 1 s. Następnie lekarz sprawdza ponownie rytm serca, aby ocenić, czy kardiowersja była skuteczna. Czasem niezbędnych jest kilka wyładowań. Energia wyładowania zależy od rodzaju zaburzeń rytmu serca. Z każdym kolejnym wyładowaniem stosuje się nieco większą energię (z reguły jest to kolejno 100, 200, 300 i 360 J, w szczególnych przypadkach można zacząć już od 25 J).

Pacjent wybudza się zaraz po zabiegu i z reguły w ogóle go nie pamięta. Cała procedura, wraz z przygotowaniem (uśpieniem) pacjenta i wybudzeniem trwa około 30 minut.

Po zabiegu pacjent poddawany jest przynajmniej kilkugodzinnej obserwacji z monitorowaniem funkcji życiowych. Należy pamiętać, że w ciągu 24 godzin od przyjęcia leków znieczulających nie powinno się prowadzić samochodu.

 

Dodatkowe informacje

Ze względu na wskazania do zabiegu, kardiowersję elektryczną wykonuje się jako pilną lub planową. Planowa kardiowersja stosowana jest u osób, u których nie powiodło się leczenie farmakologiczne oraz u osób, u których stwierdzono przeciwwskazania do stosowania leków antyarytmicznych.

Przed wykonaniem planowej kardiowersji podaje się leki przeciwkrzepliwe, co zapobiega powikłaniom po zabiegu.

W czasie tachyarytmii (zaburzeń rytmu z szybką akcją serca) praca serca jest nieefektywna. Mięsień sercowy nie zdąży dobrze się zregenerować, komory serca nie zdążą się wypełnić należycie krwią, a już następuje kolejny skurcz. Niektóre osoby chorujące na migotanie przedsionków nie odczuwają żadnych dolegliwości, inni skarżą się na uczucie kołatania serca, duszności, zmęczenie i zawroty głowy. Arytmie mogą upośledzać prawidłowy napływ krwi do narządów, w tym do najważniejszych obszarów, czyli naczyń wieńcowych i mózgu.

Jeśli to możliwe, zadbaj, aby miał Cię kto odwieźć do placówki i z powrotem do domu po zabiegu. Bezpośrednio po zabiegu niedozwolone jest prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn. Przynajmniej przez 8 godzin przed zabiegiem należy pozostawać na czczo (nie jeść i nie pić). O ile lekarz nie zaleci inaczej, w dniu badania należy wziąć jak zwykle swoje leki.

Na zabieg kardiowersji należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz listę leków jakie się przyjmuje wraz z dawkowaniem.

Na 24 godziny przed zabiegiem nie należy smarować klatki piersiowej żadnymi preparatami (kremami, balsamami).

Skóra w miejscu przyłożenia łyżek lub elektrod może ulec podrażnieniu podczas kardiowersji elektrycznej. Aby złagodzić dolegliwości z reguły wystarczy zastosowanie odpowiednich kremów/ balsamów po zabiegu.

Skuteczność kardiowersji w przerywaniu napadu migotania przedsionków wynosi ponad 75%. Szanse powodzenia zabiegu zależą od czasu trwania choroby. Jeśli problem migotania przedsionków utrzymuje się u pacjenta od roku, szanse powodzenia kardiowersji wynoszą nawet 90%, ale po 5 latach trwania choroby skuteczność zabiegu maleje do 50%.

Trzepotanie przedsionków, to kolejny rodzaj zaburzeń rytmu, które można leczyć za pomocą kardiowersji elektrycznej. Skuteczność zabiegu w tym przypadku wynosi nawet 90–100%. Przed zabiegiem stosuje się leczenie przeciwkrzepliwe, aby uniknąć komplikacji.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98.

Cena badania znajduje się w cenniku.