Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe) – co to za badanie?

Jest to badanie pozwalające ocenić ukrwienie serca w trakcie wysiłku na bieżni; badanie obrazuje również profil hemodynamiczny pacjenta w trakcie wysiłku (reakcja presyjna, przyrost tętna) oraz występowanie arytmii indukowanych wysiłkiem.

Próba wysiłkowa najczęściej wykonywana jest w celach diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej lub celem oceny stopnia jej zaawansowania; wykonuje się ją także w celu określenia wydolności fizycznej (np. u osób które chcą bezpiecznie uprawiać sport).

 

Przygotowanie do próby wysiłkowej:

Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki (o ile lekarz kierujący nie zdecyduje inaczej).

Na 2-3 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitego posiłku, palić papierosów, pić mocnej kawy/herbaty Na badanie należy zabrać luźne ubranie oraz miękkie obuwie sportowe (nie używane na zewnątrz pomieszczenia).

Dla bezpieczeństwa pacjenta, badanie przeprowadzane jest przez lekarza w obecności pielęgniarki.

W naszym Centrum badanie wykonywane jest na nowoczesnej bieżni do prób wysiłkowych/wydolnościowych Mortara.

Przebieg badania:

Przed badaniem pacjent proszony jest o zdjęcie górnej części ubrania celem odsłonięcia klatki piersiowej oraz zamianę obuwia na miękkie obuwie sportowe. Na klatce piersiowej naklejane są specjalne elektrody jednorazowego użytku, co wymaga wcześniejszego przygotowania skóry – jej odtłuszczenia specjalnym środkiem, a u niektórych pacjentów (z obfitym owłosieniem klatki piersiowej) wygolenia włosów w określonych miejscach. Do naklejonych elektrod dopinane są przewody połączone z systemem stałego monitorowania EKG. Następnie na ramię pacjenta zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego, które kontrolowane jest przed rozpoczęciem badania oraz co 2-3 min w czasie wysiłku i po jego zakończeniu.

Dla bezpieczeństwa pacjenta i uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z personelem (lekarz i pielęgniarka) wykonującym badanie. Przed rozpoczęciem wysiłku należy bezwzględnie zgłosić fakt wystąpienia w dniu badania jakichkolwiek dolegliwości (zwłaszcza bólu wieńcowego, duszności).

Badanie przeprowadzane jest na bieżni ruchomej wg standardowych, stosowanych na całym świecie protokołów, które stopniowo co 2-3 minuty zwiększają szybkość przesuwu i kąt nachylenia taśmy (na bieżni ruchomej). Wysiłek kończony jest w chwili osiągnięcia maksymalnego, tolerowanego przez pacjenta zmęczenia lub natychmiast, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wskazań medycznych do jego przerwania.

Pacjent powinien niezwłocznie informować o pojawieniu się w czasie wysiłku dolegliwości (ból, duszność, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami). Możliwe jest zawsze przerwanie badania w każdej chwili na prośbę pacjenta, należy jednak pamiętać, że wcześniejsze przerwanie badania może wpłynąć negatywnie na jego jakość/wartość diagnostyczną.

Po zakończeniu wysiłku przez 3-5 minut nadal monitorowane jest EKG i ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej. Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

 

Najczęściej występujące objawy chorobowe stymulowane wysiłkiem:

  • ból w klatce piersiowej,
  • bóle kończyn dolnych,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • zawroty głowy,
  • spadek lub nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego,
  • uczucie zmęczenia (czasem utrzymujące się jeszcze kilka godzin po zakończeniu badania).
  • u osób skłonnych do alergii mogą też wystąpić objawy alergii kontaktowej w miejscu odtłuszczania skóry i przyklejania elektrod.

Dodatkowe informacje:

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym i groźne powikłania opisywane są bardzo rzadko (4,8/10 000 wykonanych badań), a śmiertelność 0,4/10 000 badań.

Z tego też powodu na przeprowadzenie badania wymagane jest skierowanie od lekarza, który oceni występowanie ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania, a samo badanie wykonywane jest pod nadzorem lekarza, dysponującego odpowiednim sprzętem pozwalającym udzielić natychmiastowej pomocy.

W naszym Centrum jako jedyni we Wrocławiu posiadamy prysznic. Po badaniu każdy Pacjent może z niego skorzystać.

 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu
71 711 97 98 lub przez portal Znany lekarz do naszych Specjalistów:

Dr nmed. Ewa Sokoła – Wysoczańska

Ewa Sokoła-Wysoczańska – ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Wojciech Kucharski
Wojciech Kucharski – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed.Beata Jołda – Mydłowska

Beata Jołda-Mydłowska – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed. Edyta Staniszewska Marszałek

Edyta Staniszewska-Marszałek – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.