Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe) – co to za badanie?

Jest to badanie pozwalające ocenić ukrwienie serca w trakcie wysiłku na bieżni; badanie obrazuje również profil hemodynamiczny pacjenta w trakcie wysiłku (reakcja presyjna, przyrost tętna) oraz występowanie arytmii indukowanych wysiłkiem.

Próba wysiłkowa najczęściej wykonywana jest w celach diagnostycznych w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej lub celem oceny stopnia jej zaawansowania; wykonuje się ją także w celu określenia wydolności fizycznej (np. u osób które chcą bezpiecznie uprawiać sport).

 

Przygotowanie do próby wysiłkowej:

Przed badaniem i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki (o ile lekarz kierujący nie zdecyduje inaczej).

Na 2-3 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitego posiłku, palić papierosów, pić mocnej kawy/herbaty Na badanie należy zabrać luźne ubranie oraz miękkie obuwie sportowe (nie używane na zewnątrz pomieszczenia).

Dla bezpieczeństwa pacjenta, badanie przeprowadzane jest przez lekarza w obecności pielęgniarki.

W naszym Centrum badanie wykonywane jest na nowoczesnej bieżni do prób wysiłkowych/wydolnościowych Mortara.

Przebieg badania:

Przed badaniem pacjent proszony jest o zdjęcie górnej części ubrania celem odsłonięcia klatki piersiowej oraz zamianę obuwia na miękkie obuwie sportowe. Na klatce piersiowej naklejane są specjalne elektrody jednorazowego użytku, co wymaga wcześniejszego przygotowania skóry – jej odtłuszczenia specjalnym środkiem, a u niektórych pacjentów (z obfitym owłosieniem klatki piersiowej) wygolenia włosów w określonych miejscach. Do naklejonych elektrod dopinane są przewody połączone z systemem stałego monitorowania EKG. Następnie na ramię pacjenta zakładany jest mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego, które kontrolowane jest przed rozpoczęciem badania oraz co 2-3 min w czasie wysiłku i po jego zakończeniu.

Dla bezpieczeństwa pacjenta i uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta z personelem (lekarz i pielęgniarka) wykonującym badanie. Przed rozpoczęciem wysiłku należy bezwzględnie zgłosić fakt wystąpienia w dniu badania jakichkolwiek dolegliwości (zwłaszcza bólu wieńcowego, duszności).

Badanie przeprowadzane jest na bieżni ruchomej wg standardowych, stosowanych na całym świecie protokołów, które stopniowo co 2-3 minuty zwiększają szybkość przesuwu i kąt nachylenia taśmy (na bieżni ruchomej). Wysiłek kończony jest w chwili osiągnięcia maksymalnego, tolerowanego przez pacjenta zmęczenia lub natychmiast, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wskazań medycznych do jego przerwania.

Pacjent powinien niezwłocznie informować o pojawieniu się w czasie wysiłku dolegliwości (ból, duszność, zawroty głowy, szum w uszach, mroczki przed oczami). Możliwe jest zawsze przerwanie badania w każdej chwili na prośbę pacjenta, należy jednak pamiętać, że wcześniejsze przerwanie badania może wpłynąć negatywnie na jego jakość/wartość diagnostyczną.

Po zakończeniu wysiłku przez 3-5 minut nadal monitorowane jest EKG i ciśnienie tętnicze w pozycji siedzącej. Wynik badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po jego zakończeniu.

 

Najczęściej występujące objawy chorobowe stymulowane wysiłkiem:

  • ból w klatce piersiowej,
  • bóle kończyn dolnych,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • zawroty głowy,
  • spadek lub nadmierny wzrost ciśnienia tętniczego,
  • uczucie zmęczenia (czasem utrzymujące się jeszcze kilka godzin po zakończeniu badania).
  • U osób skłonnych do alergii mogą też wystąpić objawy alergii kontaktowej w miejscu odtłuszczania skóry i przyklejania elektrod.

 

Dodatkowe informacje:

Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym i groźne powikłania opisywane są bardzo rzadko (4,8/10 000 wykonanych badań), a śmiertelność 0,4/10 000 badań.

Z tego też powodu na przeprowadzenie badania wymagane jest skierowanie od lekarza, który oceni występowanie ewentualnych przeciwwskazań do jego wykonania, a samo badanie wykonywane jest pod nadzorem lekarza, dysponującego odpowiednim sprzętem pozwalającym udzielić natychmiastowej pomocy.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany lekarz do naszych Specjalistów:

 

Dr nmed. Ewa Sokoła – Wysoczańska

Ewa Sokoła-Wysoczańska – ZnanyLekarz.pl

Dr n. med. Wojciech Kucharski
Wojciech Kucharski – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed.Beata Jołda – Mydłowska

Beata Jołda-Mydłowska – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed. Edyta Staniszewska Marszałek

Edyta Staniszewska-Marszałek – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.