Ergospirometria

Ergospirometria (spiroergometria, test wydolnościowy) – co to za badanie?

jest testem wysiłkowym sercowo-płucnym wykorzystywanym na całym świecie u sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, pacjentów z poradni kardiologicznych, rehabilitacyjnych i pulmonologicznych.

Ten test wydolnościowy z oceną gazów oddechowych podczas wysiłku fizycznego, jest najlepszym obiektywnie sposobem diagnostyki duszności wysiłkowej. Ergospirometria umożliwia przetwarzanie powtarzalnych informacji na temat przyczyn  nietolerancji wysiłku, umożliwia diagnostykę różnicową przyczyn kardiologicznych i pneumonologicznych duszności, pozwala ocenić wydolność wentylacyjną oraz dostarcza informacji prognostycznych, może być wykorzystywany w ocenie skuteczności leczenia.

 

Oferujemy możliwość wykonywania ergospirometrii (prób wydolnościowych) w oparciu o najnowocześniejszy system ergospirometryczny z modułem kardiologicznym X Scribe (Mortara).

Kiedy warto przeprowadzić test wydolnościowy?

Do tej pory metoda ta była stosowana w medycynie lub w sporcie wyczynowym. Obecnie staje się coraz bardziej popularna wśród sportowców amatorów i ludzi dbających o swoją kondycję ze względów zdrowotnych.

Urządzenie do ergospirometrii dokonuje za pomocą precyzyjnych analizatorów O2 i CO2 analizy każdego oddechu, dzięki czemu możliwe są:

  • dokładna ocena czynnościowa układu sercowo-naczyniowego i płucnego,
  • wiarygodne i powtarzalne wyniki pomiarów w szerokim zakresie wentylacji,
  • bezpośrednie monitorowanie EKG.

 

Podstawowe parametry ustalane podczas takiego badania:

  • maksymalny pułap tlenowy VO2 max,
  • szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak),
  • wysiłkowa odpowiedź wentylacyjna (VE/VCO2slope),
  • wskaźnik wymiany oddechowej podczas wysiłku (RER=VCO2/VO2) – parametr użyteczny w ocenie stopnia wykorzystania przemian beztlenowych podczas wysiłku,
  • wyznaczenie pułapu tlenowego,
  • określanie poziomu wysiłku (tętno lub moc) optymalnego do spalania tkanki tłuszczowej.

Dodatkowe informacje:

Urządzenie do ergospirometrii automatyczne steruje cykloergometrami oraz daje możliwość dokonania analizy przemian metabolicznych zachodzących w organizmie w trakcie wysiłku, co pozwala na określenie zarówno podstawowej przemiany energii, jak i wydatku energii podczas ćwiczeń fizycznych.

Parametr VO2 max wyraża minutowe zużycie tlenu w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej, szczególnie wydolności tlenowej. Intensywność wysiłku (treningu) wyrażana jest często procentach VO2max. Pułap tlenowy jest parametrem, który można częściowo kształtować przez odpowiedni i długotrwały trening.

Przygotowanie i zalecenia – jak w opisie próby wysiłkowej.

W naszym Centrum jako jedyni we Wrocławiu posiadamy prysznic. Po badaniu każdy Pacjent może z niego skorzystać. 

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej na badanie pod numerem telefonu 71 711 97 98 lub przez portal Znany lekarz do naszych Specjalistów:

Dr n. med. Wojciech Kucharski
Wojciech Kucharski – ZnanyLekarz.pl

Dr nmed.Beata Jołda – Mydłowska

Beata Jołda-Mydłowska – ZnanyLekarz.pl

Cena badania znajduje się w cenniku.