Konsultacja psychologiczna dorośli i dzieci

Podczas konsultacji psychologicznych można skonsultować następujące choroby i stany:

 

 • Nerwica lękowa
 • Nerwica natręctw
 • Depresja
 • Lęki w szkole
 • Lęki
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia koncentracji
 • Zaburzenia okresu dojrzewania
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia odżywania
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Anoreksja
 • Bulimia
 • Fobie
 • Stres
 • Uzależnienia od hazardu, uzależnienie od social media i inne
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Analiza interakcji matka – dziecko
 • Kryzys życiowy
 • Kryzys w związku
 • Kryzys zawodowy
 • Kryzys emocjonalny
 • Kryzys po rozwodzie
 • Żałoba
 • Zespół stresu pourazowego
 • Problemy wychowawcze
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • DDA – dorosłe dziecko alkoholików
 • Zaburzenia snu
 • Baby blues
 • Depresja poporodowa
 • Smutek poporodowy
 • Choroba afektywna dwubiegunowa

 

Umów się na konsultacje.