Dr n. med. Renata Wallner

Psycholog

Jest psychologiem klinicznym, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim

Pracuje jako adiunkt, pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Katedry i Kliniki Psychiatrii oraz  na oddziale stacjonarnym ogólnopsychiatrycznym Kliniki Psychiatrii, a także w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Od wielu lat prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, terapię indywidualną, terapię par, rodzin. Specjalizuje się w pracy z osobami z objawami lękowymi, depresyjnymi, psychosomatycznymi, doświadczającymi przemocy, traumy, przewlekłego stresu, znajdującymi się w kryzysach sytuacyjnych, rozwojowych i relacyjnych.

Podnosząc cały czas swoje kwalifikacje ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w ramach podejść psychodynamicznych i terapii systemowej par i rodzin.

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ukończyła  szkolenie psychoterapeutyczne i posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii systemowej rodzin. Ukończyła międzynarodowe szkolenie terapeutyczne w podejściu otwartego dialogu “Systemische Fortbildung in Famielien – und Netzwerktherapie” beim Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Sozialpsychiatrie Mecklenburg – Vorpommern – Berlin am Fachbereich fur Psychiatrie und Psychotherapie (Thema: Modell of Offenen dialogs, systemische Grundannahmen und Grundhaltungen, reflektierendes Team als Methode, Soziale Netzwerkkarte, Kriesenplan).

Posiada certyfikat psychoterapeuty środowiskowego, a także prowadzi zajęcia akademickie, warsztaty i szkolenia.

Udziela konsultacji w języku angielskim i niemieckim.

Umów się na wizytę

Renata Wallner - ZnanyLekarz.pl