mgr Ewa Hartman

Logopeda, neurologopeda

Jest logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym, trenerem emisji głosu i lektorem języka polskiego jako obcego.

Posiada Certyfikat terapeuty metodą Dyna-Lingua M.S. oraz terapii miofunkcjonalnej MFT wg Anity Kittel.

Pracuje jako terapeuta mowy dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i wadami wymowy u pacjentów:

– z dyslalią
– z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
– z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)
– z zaburzeniami neurologicznymi (m.in. afazją, dyzartrią, dysfazją)
– z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Downa, Retta)
– z zaburzeniami dyslektycznymi
– z zaburzeniami emisji głosu (logopedia artystyczna i rehabilitacja głosu)
– objętych leczeniem ortodontycznym

Zajmuje się także szkoleniem obcokrajowców w zakresie polskiej wymowy.

W swojej pracy wykorzystuje masaż logopedyczny, ćwiczenia artykulacyjne i rozwijające komunikację słowną, metodę Dyna-Lingua M.S. oraz metodę miofunkcjonalną MFT Anity Kittel.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach w zakresie logopedii i neurologopedii.